Djevojke i mlade žene su iz mnogih različitih razloga bile internirane u koncentracioni logor Ukermark:

 • Kao maloljetnice koje su bile upućene na državno staranje o ugroženim mladim osobama ili su dolazile iz domova za socijalno zbrinjavanje

 • Zbog diskriminacije da su „seksualno zapuštene“

 • Zbog diskriminacije da su „asocijalne“, na primjer na osnovu krađe, beskućništva ili navodne „slaboumnosti“

 • Kao mlade osobe čije su porodice bile stigmatizovane kao „asocijalne“

 • Zbog „Neodgojivosti“

 • Zbog pripadnosti sving-klincima ili šlurf-pokretu

 • Zbog kontakta sa prisilnim radnicima, ratnim zatvorenicima ili Jevrejima

 • Zbog odbijanja rada i „besposličarenja“

 • Kao romske i sinti djevojke

 • Zbog pripadnosti Jehovinim svedocima

 • Zbog učešća u organizovanom otporu

 • Na osnovu jevrejskog porijekla

 • Uslijed srodstva sa političkim aktivistima

 • Zbog učešća u partizanskoj borbi (kao na primer u Sloveniji)