1928 … Zahtijevi aktera socijalne politike za donošenjem "zakona o očuvanju Rajha" i uvođenjem "popravnih domova" se konkretizuju i podržavaju i od strane političar(k)a.
1933 … Usvajanje zakona za „spriječavanje nasledno bolesnog potomstva“ a protiv „opasnih, okorjelih kriminalaca uključujući i mjere zaštite i rehabilitacije".
1937 … Osnovna naredba Glavnog ureda za sigurnost Rajha (njem.: Reichssicherheitshauptamt - RSHA) za „preventivnu borbu protiv kriminala“: „Asocijalnim se smatra onaj, koji pokazujući antidruštveno, ako ne kriminalno ponašanje neće da se uklopi u zajednicu […] i onaj koji ne želi da se prikloni podrazumevanom poretku nacional-socijalističke države.“

Od decembra 1938. godine do aprila 1939. godine … Izgradnja Ženskog koncentracionog logora Ravenzbrik (Ravensbrück)

1939 … Cirkularna naredba Ministarstva unutarnjih poslova: “U okviru prevencije kriminala od strane policije pod datumom 1.7.1939. […] osniva se ‘Centralna kancelarija Rajha za borbu protiv maloljetničke delikvencije’. Zadatak Centralne kancelarije je policijsko nadziranje djece i mladih za koje se čini da su opterećeni kriminalnim genetskim naslijeđem.” Omladinski koncentracioni logori su bili podređeni ovoj Centralnoj kancelariji.

Maj 1939. godine … Deportacija prve grupe žena u Ravenzbrik

Jun 1940. godine … Deportacija prve grupe dječaka i mladića u Omladinski koncentracioni logor Moringen

1942 … Naredba RSHA-a: “Smještanje privremeno ograničenog broja maloljetnica u Zaštitno-omladinski logor Ukermark Post Firstenberg (Uckermark Post Fürstenberg) u Meklenburgu može najvjerovatnije otpočeti 1. juna 1942. godine. Smjernice, koje važe za smještanje muških maloljetnika, su takođe i ovdje na snazi.”

Proljeće 1942. godine … Podizanje Omladinskog koncentracionog logora Ukermark

Jun 1942. godine … Departocija prvih 70 djevojaka u koncentracioni logor Ukermark

Decembar 1942. godine … Deportacija djece i mladih u Koncentracioni logor za djecu i omladinu Lođ (Łódź)

1942 … Naredba SS-rajhsfirera i šefa Njemačke policije Hajnriha Himlera (Heinrich Himmler) o progonu “sving” omladine: „To zlo se mora iskorijeniti [ ... ] sve kolovođe, i to kako muške, tako i ženske [ ... ] imaju biti upućene u koncentracioni logor. Tamo mladi najprije moraju dobiti batine, a zatim će ih na najstrožiji način podstaći na vježbu i rad."

1944 … Himlerova naredba policijskim organima: “Upućivanje u zaštitno-omladinske logore sa policijskim nadzorom dolazi u obzir za sve maloljetnike starije od 16 godina, kod kojih staranje od strane javnih službi za zaštitu mladih, a naročito nadzor službe socijalne zaštite i državno staranje o ugroženim mladim osobama , nisu ispunili cilj ili su od samog početka bez ikakvog izgleda na uspijeh, tako da se njihova sklonost ka kriminalu i antisocijalnom ponašanju mora suzbiti policijskim sredstvima. […] Starosna granica se u izuzetnim i obrazloženim slučajevima može pomeriti i naniže.“

1944 … Himlerova naredba: „Zadatak zaštitno-omladinskog logora je da imajuću u vidu kriminalno-biološke aspekte pozitivno djeluje na zatvorenike, tako da ovi mogu steći svoje mjesto u društvenoj zajednici, a takođe i da se uz iskorišćavanje njihove radne snage zbrinu oni kod kojih ne djeluju nikakve vaspitne mjere i to sve do konačnog smještanja ovih osoba na nekom drugom mjestu.“

Do januara 1945. godine … je bilo zatvoreno ukupno oko 1200 djevojaka i mladih žena.

Januar 1945. godine …  Po Himlerovoj naredbi veliki dio omladinskog koncentracionog logora se prazni, zasebno izdvaja i pretvara u logor smrti.

Od januara do aprila 1945 … Više od 5000 žena je usmrćeno otrovnim gasom, streljanjem, smrtonosnom injekcijom i katastrofalnim uslovima života.

Od aprila 1945. godine … marševi smrti

30. april 1945. godine … Crvena armija oslobođa koncentracione logore Ravenzbrik i Ukermark

Do 1993. godine … Korišćenje u vojne svrhe od strane Crvene armije i trupa Zajednice Nezavisnih Država (ZND).

1970. godine … Takozvani "zaštitno-omladinski logori" Ukermark i Moringen su priznati u Saveznoj Republici Njemačkoj kao "logori slični koncentracionom logoru"

1972. godine … Ovi logori su u Njemačkoj Demokratskoj Republici (njem. DDR) priznati kao koncentracioni logori