1928 ... Sosyal ve Bakım Politikacılarının bir „İmparatorluğu Muhafaza Yasası“ ve „Muhafaza Kurumları“ talepleri netleştirilip politikacılar    tarafından desteklendi.

1933 ... “Kalıtsal hastalığa sahip olacak nesillerin önlenmesi” ve “tehlikeli suç işleme alışkanlığı olanlara karşı ve güven altına alma ile iyileştirme düzeni” kanununun kabul edilmesi.

1937 ... İmparatorluk Güvenliği Baş Dairesinin (RSHA) “Suç ile önleyici mücadele” temel genelgesi: „suç unsuru içermese dahi topluma aykırı  davranış ile topluma uyum sağlamayacağını gösteren [...] nasyonal sosyalist bir devlette doğal olan düzene uyum sağlamayacak olan bir kişi asosyal sayılır.“

Ara. 1938 ile Nisan 1939 ... Ravensbrück Kadınlar için Toplama Kampının inşası

1939 ... İmparatorluk İç İşleri Bakanlığının genelgesi: „Polis tarafından suça karşı önleyici mücadele çerçevesinde 1.7.1939 itibariyle [...] Gençlik Suçlarına karşı mücadele için bir İmparatorluk Merkezi kurulacaktır. İmparatorluk Merkezinin görevi, kalıtsal olarak suç işlemeye eğilimli görünen çocukların ve gençlerin kriminal polis tarafından gözetilmeleridir.“ Gençlik Toplama Kampları bu İmparatorluk Merkezine tabilerdi.

Mayıs 1939 ... İlk kadınların Ravensbrück’e sürgün edilmeleri

Haziran 1940 ... İlk oğlanların ve genç erkeklerin Moringen Gençlik Toplama Kampına sürgün edilmeleri

1942 ... RSHA’nın genelgesi: „Geçici olarak kısıtlı bir sayıda reşit olmayan kızların Uckermark Post Fürstenberg (Mecklenburg) Gençlik Koruma Kampına yerleştirilmelerine büyük ihtimalle 1 Haziran 1942’de başlanabilir. Reşit olmayan erkeklerin yerleştirilmeleri için yönetmelikler burada da geçerlidir.“

İlkbahar 1942 ... Uckermark Gençlik Toplama Kampın kuruluşu

Haziran 1942 ... İlk 70 kızın Uckermark Toplama Kampına sürgün edilmeleri

Ara. 1942 ... Çocukların ve gençlerin Łódź Çocuk ve Gençlik Toplama Kampına sürgün edilmeleri
 
 
 
 
 

1942 ... İmparatorluk Lideri SS ve Alman Polisi Şefi Heinrich Himmler’in Swing-Gençliğin takip edilmeleri emri: „Bu belaların kökü kurutulmalı [...] tüm elebaşları, yani hem erkek hem dişi elebaşları  [...] bir Toplama Kampına yerleştirilmeli. Gençler orada ilk önce dayak yemeli ve ardından en ağır şekilde talim ve terbiye edilip çalıştırılmalıdır.“

1944 ... Himmler’in emniyet müdürlüklerine genelgesi: „Polis Gençlik Koruma Kamplarına kamusal gençlik yardımının, özellikle de koruma gözetimi ile ıslah eğitim danışmanlığının hedefe ulaşmadığı veya başından itibaren başarısız olacağının düşünüldüğü ve bunların suç ile asosyal eğilimlerin polis vasıtasıyla müdahale edilmesi gereken 16 yaş üstü gençler yerleştirilmelidir [...] Yaş sınırı gerekçeli istisnai durumlarda aşağıya indirilebilir.“

1944 ... Himmler’in genelgesi: “Gençlik Koruma Kamplarının görevi, içeridekilerini suç biyolojisi açısından halk birliğinde yerlerini alabilecekleri şekilde yönlendirmek ve terbiye edilemeyeceklerin işgüçlerinden faydalanılarak diğer son yerleştirme yerlerine götürülene kadar barındırmaktır.“

Ocak 1945’e kadar ... Toplamda yaklaşık 1200 kız ve genç kadın hapsedildi.

Ocak 1945 ... Himmler’in bir emrinden dolayı Gençlik Toplama Kampın büyük bir kısmı boşaltıldı, ayrıldı ve bir İmha Kampına dönüştürüldü.

Ocak
ile Nisan 1945 ... 5000’den fazla kadın zehirli gaz, kurşuna dizme, zehirli iğneler ve korkunç yaşam koşullarından dolayı öldürüldü.   

Nisan 1945 itibariyle ... Ölüm marşları

30 Nisan 1945 ... Ravensbrück ve Uckermark Toplama Kampları, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı.

1993’e kadar ... Kızıl Ordu ya da Bağımsız Devletler Birliği (GUS) birlikleri tarafından askeri kullanım

1970 ... Uckermark ve Moringen “Gençlik Koruma Kampı“ isimli kampların Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından “Toplama Kampı benzeri kamp“ olarak tanınması.

1972 ... Doğu Almanya tarafından Toplama Kampı olarak tanınması