Viyanalı gençler – Hamburglu Swing-Gençliği gibi- İngiliz-Amerikan müziğini tercih etmelerinden dolayı takip edildi. Kendilerine Schlurf (bay) ve Schlurfin (bayan) ya da Schlurfkatze (Schlurf kedisi) olarak adlandırarak esasen olumsuz olan bu terimleri benimsediler. Bunlar örneğin “zararlı ot” veya “uzun saçlı işten kaçan” olarak tanımlanırdı. Onlar tercihen İngiliz ve Amerikan modasına göre giyinirlerdi. Aralarında birçok alaycı şarkıların bulunduğu Schlurf şarkılarının sözlerini kendileri yazıyordu ve emredilen birleştirmeye karşı muhalefetli bir yaşam tarzını göstermekteydi.

Swing gençleri nasyonal sosyalist faşizm döneminde Zazous adı altında Fransa’da e Patapki adı altında Çekoslovakya’da da vardı.

Franziska V. 1944 yılında Uckermark Toplama Kampına yerleştirilmeden önce iki yıl boyunca farklı ıslah kuruluşlarında yaşamak zorundaydı. “Suçlarından” biri Viyanalı Swing kişilerle olan irtibatıydı. Franziska V.’nin okul defterlerinin birinde bir Schlurf şarkısı bulunmuştu:

Schlurf şarkısı

Bizi merak etmeyin, çünkü biz Schlurf

hatunlarıyız, zira bizim soyumuz tükenmez.

Bizi bir kuruma da yerleştirseniz biz yine sizin

karşınıza geliriz.

Çünkü biz onların işlerini tınlamayız ve

geceler boyu eve gitmeyiz, onun için hatunlar

sizleri yontmalarına izin vermeyin yoksa

özgürlüğünüz biter.

Pislik, ikimizden ne olacak, bebekl benimle

ikinciye gitmek ister misin, orada siyah panteri

ve St. Louis Blü/ çalıyorlar, ah ne kadar da güzel.

Orada Schlurf Schurfunu öpüyor ve onun

kulağına her türlü Schlurferl söylüyor.

İkimizden ne olacak?

Bize kalsa sadece birbirine aşık bir çift.”