Birçok diğer Toplama Kamplarında olduğu gibi Uckermark’ta da iş gücünün sömürülmesinin merkezi bir anlamı vardı. Tüm kızlar ve genç kadınlar zorunlu çalıştırıldı. Ravensbrück Toplama Kampına olan sıkı bağlantıdan dolayı kızlar ve genç kadınlar kadın kampının çalışma komandolarında da çalıştırıldı. Bundan dolayı örneğin terzihane veya Siemens Holdingin işletme barakalarında çalışmaları gerekti.

  • Siemens & Halske 1944 itibariye Uckermark’ta yaklaşık 100 tutuklunun zorunlu olarak çalıştırıldıkları iki üretim barakası da kurdu.

  • Diğer çalışma komandolarında Toplama Kampına ait Ankara keçisi yetiştirilmesinde veya bahçıvanlıkta çalışmak zorundaydılar.

  • Kızlar ve genç kadınlar ayrıca SS (Nazi askerleri) evlerinde veya SS yönetiminde hizmetçi olarak çalışmak zorundalardı.

  • Kızlar ve genç kadınlar bunun dışında çevredeki bataklık ve ormanlık alanları yaşanır hale getirmek için en ağır işleri de yapıyordu.

  • Dış mekanlarda çalışmaya ısıtma malzemesi temini için ağaçların testerelerle kesilmeleri de dahildi. Burada kızlar, ağır kütükleri omuzlarında kampa taşımak zorundalardı.

  • Ayrıca bitişikte bulunan çiftliklerde mahsulleri de toplamak veya Havel nehrinde yük vinçlerini yüklemek ve boşaltmak zorundaydılar.

  • Yaz aylarında SS gözetimi altında ormanda meyve taneleri toplamak için de görevlendirildiler.

  • Kampın içinde atölyelerde vardı, genç kadınların bebek yapmak zorunda oldukları.

  • Kızlar ve genç kadınlar fuhuşa da zorlandılar.