Weimar Cumhuriyetinde kriminal biyoloji ağırlıklı olarak tartışılıyordu. Çeşitli siyasi arenalar tarafından kabul görmüştü. Bu yöntem ile ilgili o zaman geçerli olan fikri bakış açısına göre “yeni insanı” yaratabilme umudunu taşıyorlardı. İnsandaki istenilmeyen tüm özellikleri ya da bu insanın kendisini yok edilmeliydi.

Diğerlerin yanı sıra kafatası ölçümleri ve gözlerin pozisyonu incelenerek insanların özellikleri ve karakteristikleri ile sözde kriminal davranışlar arasında bağlantılar kuruluyordu. Sonrasında bazı halk gruplarına suçlar yükleniyordu.

Uckermark Toplama Kampında da bu tür kriminal biyolojik muayeneler yapılıyordu. Nasyonal sosyalist ideolojiye göre kriminal davranış ya da bu şekilde tanımlanan şey kalıtsaldı. Bu tür kriminal biyolojik muayenelerden Robert Ritter tarafından yönetilen Drögen’deki güvenlik polisinin kriminal biyolojik enstitüsü sorumluydu.

Psikiyatrist ve kriminal biyolog Dr. Robert Ritter 1936 itibariyle İmparatorluk Sağlık Bakanlığının ırk hijyeni araştırma yerinin yöneticisiydi ve orada Alman imparatorluğu roman ve çingenelerinin ırk tespitinden sorumluydu.Bu tespitin sonucu kısırlaştırma ve roman ve çingenelere yapılan soykırım için temeli oluşturmuş oluyordu.

Güvenlik polisi kriminal biyolojik enstitüsünün çalışanları Moringen ve Uckermark Gençlik Toplama Kamplarında çalışıyordu ve orada gençleri “Halk birliği için değerlilik” konusunda onları ayırıyordu. Bunlar tutuklu kızlarda ve oğlanlarda sıralama muayene yapıyorlardı. Bu bulguların sonuçları, kızların ve oğlanların terbiye edilebilir yeteneklerine göre kampın farklı bloklarına sınıflandırılarak yerleştirilmelerinin ve böylece hayatta kalma şanslarının temelini oluşturuyordu. Uckermark Toplama Kampındaki ayrım blok sistemi şu şekilde yapılandırılmıştı: Gözetleme bloğuna yeni gelen tüm tutuklular yerleştiriliyordu, alt blokta pedagojik açıdan umutsuz vakalar bulunuyordu. Tutuklularının çoğunluğu bulunduğu orta bloklarda bazı az sayıda terbiye edilebilir diye adlandırılanlar daha yüksek bloklara “çalışarak” geçebiliyordu. Bir de siyasi tutuklular için özel blok vardı, çoğunlukla Slovenyalı partizan kadınlar için ve ayrıca (Gestapo/Alman gizli servisi tarafından getirilen tutuklular için) ayırma bloğu.