Ovu inicijativu je pokrenula feministička i antifašistička mreža koja je već od 1997. godine aktivna po pitanju nekadašnjeg Omladinskog koncetracionog logora za djevojke i mlade žene i potonjeg logora smrti Ukermark. Grupa se bavi istraživanjem istorije logora, traženjem i održavanjem kontakta sa preživjelim ženama. U dogovoru sa njima radi se na uređenju dostojnog memorijalnog centra na prostoru nekadašnjeg logora, kao i na jačanju antifašističke kulture sjećanja i kritičkom preispitivanju zvaničnih praksi kolektivnog sjećanja.

Sve to se odvija ne samo na godišnjim građevinskim kampovima i okupljanjima na prostoru nekadašnjeg logora, već i u okviru informativnih događaja, serija manifestacija, skupova u zemlji i u inostranstvu, filmskih predstava i razgovora sa preživjelima na temu Omladinskog koncentracionog logora i drugim povezanim temama. Članovi inicijatorske mreže se redovno sastaju kako bi diskutovali, koordinirali i organizovali ovaj rad.

Od 2005. godine se na prostoru nekadašnjeg koncentracionog logora održavaju komemorativne svečanosti na dan oslobođenja logora , od 2006. godine se svake godine održava jednodnveni Ukermark-forum u kooperaciji sa Memorijalnim kompleksom Ravenzbrik. Forum nudi mjesto za prezentaciju novih rezultata istraživanja, kao i za javnu diskusiju o budućem uređenju memorijalnog mesta.

Komemoraciju i sjećanje treba održavati u obliku otvorenog prisjećanja. Pod time se podrazumeva oblik sjećanja koji omogućuje sopstvenu aktivnost na memorijalnom mjestu i daje prostor za različite kulture sjećanja i prakse kolektivnog sjećanja. Ovdje cilj ipak nije proizvoljnost, već stvaranje prostora koji će omogućiti kritičku diskusiju o ovoj tematici. U tom smislu memorijalno mjesto treba i da podsjeća na žrtve i preživjele, ali i da tematizuje razloge i kontinuitete progona – na primjer tzv. asocijalnih osoba.

Mreža blisko sarađuje sa Udruženjem bivših interniraca logora Ravenzbrik i njihovih prijatelja.

Inicijativa se raduje unaprijed dijalogu sa Vama i Vašoj podršci! Dalje informacije možete naći na www.gedenkort-kz-uckermark.de