Omladinski koncentracioni logor za djevojke i mlade žene je podignut 1942. godine u neposrednoj blizini koncentracionog logora za žene Ravenzbrik. Tamo su prvenstveno bile zatvarane djevojke i mlade žene između 14 i 21 godine starosti koje su bile diskriminisane kao „asocijalne“. Od januara do aprila 1945. godine ovo mjesto je postalo logor smrti za više od 5000 žena iz Ravenzbrika.

Izložbu je 2010. godine postavila grupa hamburških aktivista „Inicijativa za podizanje komemorativnog centra na mestu nekadašnjeg koncentracionog logora Ukermark“. Postavka daje pregled istorije logora, kao i posleratne istorije same lokacije logora u Ukermarku (Uckermark). Pored specifičnih razloga za interniranje djevojaka i mladih žena, ovde su takođe dokumentovane biografije i svjedočenja preživelih iz omladinskog logora.

Izložba takođe otvara pogled na ulogu institucija poput skrbi i psihijatrije u doba nacionalsocijalizma, kao i na njihov dalji uticaj na strukture uspostavljene nakon 1945. godine.

U prostorijama JIFE-a katalog izložbe je takođe dostupan i za govornike turskog, srpskog, hrvatskog, bošnjačkog, hebrejskog, engleskog jezika, kao i na pojednostavljenom njemačkom jeziku.

* U pogledu oznake „logor smrti“, koja se odnosi na period od januara do aprila 1945. godine, još uvijek postoje kontroverze unutar same inicijative, budući da ovaj pojam sugerira izjednačavanje ovog logora sa logorima poput Belzeca, Sobibora, Aušvica itd. Stoga mi ovu oznaku koristimo samo u imenu putujuće izložbe. Za dalje informacije o ovoj diksusiji pogledajte: http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/info/chronik2-kz.htm